Loại tệp SFS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SFS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SFS hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SFS là gì?

Các tệp SFS có nhiều mục đích sử dụng và Sfxr Sample là một trong số đó.

Mẫu Sfxr

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SFS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SFS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SFS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SFS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SFS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SFS, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Vùng chứa hệ thống tệp đơn
  • Tệp hình ảnh SquashSF

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SFS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SFS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Công cụ mở mã zip miễn phí Công cụ mở mã zip miễn phí
STARFAX STARFAX
Trình xem Zip miễn phí Trình xem Zip miễn phí
Browse3D Pro Browse3D Pro
hành hành
Ứng dụng sfswin Ứng dụng sfswin
Thép lỏng Ultran Thép lỏng Ultran
Hệ thống nộp hồ sơ bảo mật Hệ thống nộp hồ sơ bảo mật
Orion Virtual Studio Orion Virtual Studio
Bitser Bitser