Loại tệp SDW

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SDW là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SDW hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SDW là gì?

Các tệp SDW có nhiều mục đích sử dụng, và AmiDraw Drawing là một trong số đó.

Bản vẽ AmiDraw

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SDW

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SDW cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SDW của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SDW khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SDW

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SDW, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tài liệu StarOffice StarWriter
  • Tài liệu StarWriter 2.x

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SDW nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SDW cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Cơ sở OpenOffice.org Cơ sở OpenOffice.org
OpenOffice.org Writer OpenOffice.org Writer
CX-Drive CX-Drive
Folio Folio
StarOffice Writer StarOffice Writer
LibreOffice LibreOffice
Lượt xem Folio Lượt xem Folio
StarOffice StarOffice
Phần mềm soạn thảo văn bản Phần mềm soạn thảo văn bản
Hoàn thành VĂN PHÒNG Hoàn thành VĂN PHÒNG