Loại tệp SDV

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SDV là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SDV hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SDV là gì?

Tệp .SDV là một tệp StarOffice Gallery View .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SDV

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SDV cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SDV của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SDV khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SDV nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SDV cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Thời gian nhanh chóng Thời gian nhanh chóng
QuickTime thay thế QuickTime thay thế
Codec bão Codec bão
Ứng dụng ODEC Ứng dụng ODEC
QT Lite QT Lite
progeCAD Professional progeCAD Professional
Storm Codec Unicode Storm Codec Unicode
Trình phát QuickTime Trình phát QuickTime
Thời gian biểu Thời gian biểu
HÌNH ẢNH ERDAS HÌNH ẢNH ERDAS