Loại tệp SDTID

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SDTID là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SDTID hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SDTID là gì?

Tệp .SDTID là tệp Mã thông báo mềm SecurID .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SDTID

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SDTID cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SDTID của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở SDTID khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 30 tháng 1 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SDTID nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SDTID cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Mã thông báo phần mềm RSA SecurID Mã thông báo phần mềm RSA SecurID
Mã thông báo RSA SecurID Mã thông báo RSA SecurID