Loại tệp SDML

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SDML là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SDML hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SDML là gì?

Tệp .SDML là tệp Ngôn ngữ Mô hình Dữ liệu Không gian .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SDML

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SDML cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SDML của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở SDML khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SDML nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SDML cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Sonic Foundry Super Duper Music Looper XPress Sonic Foundry Super Duper Music Looper XPress
Sonic Foundry Super Duper Music Looper Sonic Foundry Super Duper Music Looper
Sony Super Duper Music Looper Sony Super Duper Music Looper