Loại tệp SDF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SDF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SDF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SDF là gì?

Các tệp SDF có nhiều mục đích sử dụng và Định dạng Dữ liệu Đơn giản là một trong số đó.

Định dạng dữ liệu đơn giản

Định dạng dữ liệu đơn giản là định dạng tệp được các nhà lập mô hình số sử dụng. Nó được phát minh bởi George H. Fisher thuộc Phòng thí nghiệm Khoa học Không gian tại UC Berkeley vào năm 2007.

Mục tiêu của định dạng là cung cấp một cách đọc và ghi dữ liệu đầu ra từ các mô phỏng số để duy trì độ chính xác đầy đủ. Hơn nữa, định dạng đơn giản, dễ sử dụng và hỗ trợ các tệp có dung lượng vài gigabyte.

Cách mở tệp SDF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SDF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SDF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SDF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SDF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SDF, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Cơ sở dữ liệu SQL Server Compact
  • Tệp dữ liệu mô phỏng Altium
  • Tệp dữ liệu không gian Gazebo
  • Định dạng trễ chuẩn IEEE DASC
  • Điểm âm nhạc Kawai
  • Tệp định nghĩa giọng nói của Microsoft
  • Dự án trình soạn thảo PlayStation Sprite
  • Định dạng siêu dữ liệu
  • Chuỗi hiệu ứng Zulu

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SDF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SDF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Máy tính để bàn Sharpdesk Máy tính để bàn Sharpdesk
ARES Professional ARES Professional
Nhà thiết kế Altium Nhà thiết kế Altium
Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử
Protel SE Protel SE
ShowBiz DVD ShowBiz DVD
Altium Designer Summer Altium Designer Summer
ChemAxon Marvin ChemAxon Marvin
Microsoft Office Microsoft Office
Trình quản lý tài liệu trên máy tính để bàn Trình quản lý tài liệu trên máy tính để bàn