Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .SCN

 • Phát triển bởi: OpenTTD
 • Danh mục: Game Files
 • Định dạng: Binary

Một tập tin SCN là gì?

SCN là tệp kịch bản OpenTTD.

Tệp trò chơi được sử dụng bởi OpenTTD, dự án tiếp theo nguồn mở cho Transport Tycoon; lưu một kịch bản trò chơi, trong đó xác định các điều kiện bắt đầu cho một bản đồ được chơi bởi người dùng; có thể bao gồm cảnh quan, tòa nhà, thành phố, đường ray xe lửa và các tính năng khác.

LƯU Ý: Các tệp SCN cũng được sử dụng bởi Tycoon gốc.

Các chương trình mở tệp kịch bản OpenTTD.
Windows
OpenTTD
Microprose Transport Tycoon
Loại tệp 2 Thời đại của Thần thoại Kịch bản Tệp.
Phát triển bởi: Microsoft Danh mục: Game Files Định dạng: Binary

Tệp kịch bản được sử dụng bởi Age of Mythology, một trò chơi chiến lược thời gian thực nơi người chơi tham gia vào các chiến dịch thần thoại bằng cách kiểm soát quân đội và đơn vị; chứa bản đồ chiến dịch với địa hình, đơn vị, vị trí bắt đầu của người chơi và điều kiện chiến thắng.

Tệp SCN lưu trữ nội dung kịch bản được cài đặt sẵn và tùy chỉnh. Chúng được tìm thấy trong thư mục "kịch bản" trong các bản cài đặt Age of Mythology. Các kịch bản tùy chỉnh có thể được xây dựng trong trình chỉnh sửa kịch bản Thời đại thần thoại.

Microsoft Age of Empires cũng sử dụng các tệp SCN.

Các chương trình mở Tập tin Kịch bản Thời đại Thần thoại.
Windows
Microsoft Age of Mythology
Microsoft Age of Mythology: The Titans Expansion
Microsoft Age of Empires
CPNBUILD
Loại tệp 2 Thời đại của Thần thoại Kịch bản Tệp.
Phát triển bởi: Pinnacle Systems Danh mục: Video Files

Tệp kịch bản được sử dụng bởi Age of Mythology, một trò chơi chiến lược thời gian thực nơi người chơi tham gia vào các chiến dịch thần thoại bằng cách kiểm soát quân đội và đơn vị; chứa bản đồ chiến dịch với địa hình, đơn vị, vị trí bắt đầu của người chơi và điều kiện chiến thắng.

Tệp SCN lưu trữ nội dung kịch bản được cài đặt sẵn và tùy chỉnh. Chúng được tìm thấy trong thư mục "kịch bản" trong các bản cài đặt Age of Mythology. Các kịch bản tùy chỉnh có thể được xây dựng trong trình chỉnh sửa kịch bản Thời đại thần thoại.

Microsoft Age of Empires cũng sử dụng các tệp SCN.

Loại tệp 3 Tập tin cảnh Studio đỉnh cao.
Các chương trình mở Tập tin Kịch bản Thời đại Thần thoại.
Windows
Pinnacle Studio 22
Loại tệp 2 Thời đại của Thần thoại Kịch bản Tệp.
Phát triển bởi: Maxis Danh mục: Game Files

Tệp kịch bản được sử dụng bởi Age of Mythology, một trò chơi chiến lược thời gian thực nơi người chơi tham gia vào các chiến dịch thần thoại bằng cách kiểm soát quân đội và đơn vị; chứa bản đồ chiến dịch với địa hình, đơn vị, vị trí bắt đầu của người chơi và điều kiện chiến thắng.

Tệp SCN lưu trữ nội dung kịch bản được cài đặt sẵn và tùy chỉnh. Chúng được tìm thấy trong thư mục "kịch bản" trong các bản cài đặt Age of Mythology. Các kịch bản tùy chỉnh có thể được xây dựng trong trình chỉnh sửa kịch bản Thời đại thần thoại.

Microsoft Age of Empires cũng sử dụng các tệp SCN.

Loại tệp 3 Tập tin cảnh Studio đỉnh cao.
Các chương trình mở Tập tin Kịch bản Thời đại Thần thoại.
Windows
Maxis SimCity 2000
Mac
Maxis SimCity 2000
Loại tệp 2 Thời đại của Thần thoại Kịch bản Tệp.
Phát triển bởi: Martin Schweiger Danh mục: Data Files Định dạng: Text

Tệp kịch bản được sử dụng bởi Age of Mythology, một trò chơi chiến lược thời gian thực nơi người chơi tham gia vào các chiến dịch thần thoại bằng cách kiểm soát quân đội và đơn vị; chứa bản đồ chiến dịch với địa hình, đơn vị, vị trí bắt đầu của người chơi và điều kiện chiến thắng.

Tệp SCN lưu trữ nội dung kịch bản được cài đặt sẵn và tùy chỉnh. Chúng được tìm thấy trong thư mục "kịch bản" trong các bản cài đặt Age of Mythology. Các kịch bản tùy chỉnh có thể được xây dựng trong trình chỉnh sửa kịch bản Thời đại thần thoại.

Microsoft Age of Empires cũng sử dụng các tệp SCN.

Loại tệp 3 Tập tin cảnh Studio đỉnh cao.
Các chương trình mở Tập tin Kịch bản Thời đại Thần thoại.
Windows
Orbiter
Loại tệp 2 Thời đại của Thần thoại Kịch bản Tệp.
Phát triển bởi: Technology Design Danh mục: Data Files Định dạng: Binary

Tệp kịch bản được sử dụng bởi Age of Mythology, một trò chơi chiến lược thời gian thực nơi người chơi tham gia vào các chiến dịch thần thoại bằng cách kiểm soát quân đội và đơn vị; chứa bản đồ chiến dịch với địa hình, đơn vị, vị trí bắt đầu của người chơi và điều kiện chiến thắng.

Tệp SCN lưu trữ nội dung kịch bản được cài đặt sẵn và tùy chỉnh. Chúng được tìm thấy trong thư mục "kịch bản" trong các bản cài đặt Age of Mythology. Các kịch bản tùy chỉnh có thể được xây dựng trong trình chỉnh sửa kịch bản Thời đại thần thoại.

Microsoft Age of Empires cũng sử dụng các tệp SCN.

Loại tệp 3 Tập tin cảnh Studio đỉnh cao.
Các chương trình mở Tập tin Kịch bản Thời đại Thần thoại.
Windows
Technology Design TD Scan
Loại tệp 2 Thời đại của Thần thoại Kịch bản Tệp.
Phát triển bởi: TreePaint Software Danh mục: Raster Image Files Định dạng: Binary

Tệp kịch bản được sử dụng bởi Age of Mythology, một trò chơi chiến lược thời gian thực nơi người chơi tham gia vào các chiến dịch thần thoại bằng cách kiểm soát quân đội và đơn vị; chứa bản đồ chiến dịch với địa hình, đơn vị, vị trí bắt đầu của người chơi và điều kiện chiến thắng.

Tệp SCN lưu trữ nội dung kịch bản được cài đặt sẵn và tùy chỉnh. Chúng được tìm thấy trong thư mục "kịch bản" trong các bản cài đặt Age of Mythology. Các kịch bản tùy chỉnh có thể được xây dựng trong trình chỉnh sửa kịch bản Thời đại thần thoại.

Microsoft Age of Empires cũng sử dụng các tệp SCN.

Loại tệp 3 Tập tin cảnh Studio đỉnh cao.
Các chương trình mở Tập tin Kịch bản Thời đại Thần thoại.
Windows
TreePaint Plus

Cách mở tệp .SCN trên các nền tảng khác nhau

Mở tệp .SCN trên Windows

 • Nhấp chuột phải vào .SCN
 • Nhấp chuột trái vào "Mở bằng"> "Chọn ứng dụng khác"
 • Chọn chương trình mở tệp .SCN và chọn hộp kiểm "Luôn sử dụng ứng dụng này để mở tệp .SCN" Nhấn "Ok"

Mở tệp .SCN trên Mac

 • Nhấp chuột phải (hoặc Ctrl + Nhấp chuột trái) vào tệp .SCN
 • Nhấp vào "Mở bằng"> "Khác .."
 • Sau đó, chọn một chương trình khác từ danh sách ứng dụng và nhấn "Mở"
 • Chọn hộp kiểm "Bật" cho "Luôn mở trong ứng dụng"

Mở tệp .SCN trên Linux

Nhấp chuột phải vào tệp .SCN, chọn "Mở bằng" và chọn một chương trình từ danh sách ở trên

Mở tệp .SCN trên iPhone

Chọn một tệp. Nếu bạn không thấy ứng dụng để mở tệp .SCN, hãy nhấn vào "Chia sẻ" và chọn ứng dụng phù hợp.
Phương pháp 2
Lưu các tập tin. Sau đó, mở ứng dụng «Tệp» . Chạm và giữ tệp, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó, nhấn vào "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng.

Mở tệp .SCN trên Android

Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh Android, sau đó chọn «Ứng dụng» . Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở góc trên bên phải của màn hình, để thay đổi các ứng dụng mặc định.
Nếu bạn muốn mở, chỉnh sửa, lưu hoặc thậm chí chuyển đổi các tệp .SCN trên Android, thì tốt nhất bạn nên tải xuống một trong những ứng dụng chuyên dụng có sẵn trên Google Play.

Cách khắc phục sự cố với tệp .SCN

 1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở các tệp .SCN. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .SCN hiện tại
 2. Bạn cần kiểm tra tệp .SCN để tìm vi-rút. Để thực hiện việc này, bạn cần quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)