Loại tệp SCB

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SCB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SCB hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SCB là gì?

Phần mở rộng tệp SCB cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp SCB cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp SCB và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp SCB mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp SCB

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SCB cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SCB của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 13 công cụ mở SCB khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SCB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SCB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

SpeedCommander SpeedCommander
AGFEO TK-Soft AGFEO TK-Soft
Telekom TK-Soft Telekom TK-Soft
ScienceCubeStudioII ScienceCubeStudioII
TK-Bill TK-Bill
OpenCobolIDE OpenCobolIDE
eFrame eFrame
Ứng dụng SOPHOCLES Ứng dụng SOPHOCLES
người phục vụ người phục vụ
StudioII StudioII
Phần mềm quản lý sản xuất và kịch bản Sophocles Phần mềm quản lý sản xuất và kịch bản Sophocles
Người chơi Scala Người chơi Scala
Trình chỉnh sửa MÃ Trình chỉnh sửa MÃ