Thư viện mở rộng tệp


.SBSTORE File Extension

  • Nhà phát triển: Mozilla Corporation
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .SBSTORE là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .SBSTORE? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .SBSTORE.

Phần mở rộng tệp .SBSTORE là gì?

Phần mở rộng tệp .SBSTORE được tạo bởi Mozilla Corporation. .SBSTORE đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.SBSTORE là dữ liệu Mozilla Firefox

Phần mở rộng tệp sbstore được liên kết với Mozilla Firefox và các trình duyệt web khác, như Seamonkey dựa trên công cụ kết xuất web Gecko.

Tệp sbstore chứa dữ liệu được sử dụng cho mục đích duyệt web an toàn.


Làm thế nào để mở:

Có lẽ không có nghĩa là để được truy cập bởi người dùng.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không thể được chuyển đổi sang bất kỳ thứ gì khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .SBSTORE

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .SBSTORE. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .SBSTORE hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .SBSTORE để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)