Loại tệp SBS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SBS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SBS hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin SBS là gì?

Các tệp SBS có nhiều mục đích sử dụng, và SCC Blaffer NT SCC Instrument là một trong số đó.

Công cụ SCC Blaffer NT SCC

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SBS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SBS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SBS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SBS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SBS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SBS, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Nguồn dự án nhà thiết kế chất

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SBS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng các tệp SBS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Spybot - Tìm kiếm & Tiêu diệt Spybot - Tìm kiếm & Tiêu diệt
Sản phẩm IBM SPSS - Thống kê Phổ biến Sản phẩm IBM SPSS - Thống kê Phổ biến
Thống kê PASW Thống kê PASW
SPSS SPSS
Thống kê SPSS của IBM Thống kê SPSS của IBM
SpyBot-S & D SpyBot-S & D
SyncBackPro SyncBackPro
Trình thiết kế chất thuật toán Trình thiết kế chất thuật toán
SpyRemover SpyRemover
Thống kê SPSS Thống kê SPSS