Loại tệp SBL

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SBL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SBL hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SBL là gì?

Các tệp SBL có nhiều cách sử dụng và Bảng Biểu tượng Limbo là một trong số đó.

Bảng ký hiệu Limbo

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SBL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SBL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SBL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở SBL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SBL

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SBL, chúng tôi biết rằng các định dạng sau đây tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Biểu tượng Yamaha Midimonitor / BULK Manager

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SBL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SBL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Canvas X Canvas X
EASY DRAW Ver.17 EASY DRAW Ver.17
WinFACT WinFACT
Vector7 Vector7
CADSUPER CADSUPER
CimCAD / CimPack CimCAD / CimPack