Loại tệp SAI

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SAI là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở một tệp SAI hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SAI là gì?

Định dạng tệp .sai là loại tệp hình ảnh được tạo bằng cách sử dụng phần mềm PaintTool SAI. Tệp SAI chứa các bản vẽ do người dùng thực hiện. Nó cũng bao gồm nhiều lớp chỉnh sửa độc lập được tạo ra từ việc tạo ra các hình thức tác phẩm nghệ thuật phức tạp hơn.

Được phát triển và xuất bản bởi SYSTEMAX Software, PaintTool SAI là một phần mềm vẽ và biên tập đồ họa raster nhẹ với các công cụ vẽ khác nhau mà các công cụ vẽ khác không phổ biến. Nó được thiết kế để chạy trên dòng Windows của Microsoft. Phiên bản ổn định của phần mềm (v1.2) chính thức được phát hành vào quý 1 năm 2014.

Các bức tranh đã chỉnh sửa và các dự án mới được thực hiện bằng cách sử dụng PaintTool SAI thường được lưu ở định dạng .sai, cũng có thể được xuất sang định dạng .psd khi người dùng muốn chỉnh sửa bằng Adobe PhotoShop. Hơn nữa, các tệp .sai có bản chất là độc quyền. Không thể mở chúng bằng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh khác nếu không xuất chúng ở định dạng khác hoặc không sử dụng phần mềm được đề cập ở trên.

Cách mở tệp SAI

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SAI cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SAI của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SAI khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 1 năm 2020

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SAI nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SAI cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Kế toán Sage Kế toán Sage
Sage Đơn giản là Kế toán Sage Đơn giản là Kế toán
Đơn giản chỉ cần kế toán bằng Sage Đơn giản chỉ cần kế toán bằng Sage
Công cụ vẽ sai Công cụ vẽ sai
Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Công cụ vẽ sai Công cụ vẽ sai
Công cụ sơn SAI Công cụ sơn SAI
PTS PTS
Saida / Sibyl Saida / Sibyl
Đơn giản là Kế toán Đơn giản là Kế toán