Loại tệp SAF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SAF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SAF hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SAF là gì?

Các tệp SAF có nhiều mục đích sử dụng và File Slicer Archive là một trong số đó.

Tệp lưu trữ Slicer

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SAF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SAF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SAF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SAF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SAF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SAF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp được mã hóa thành trì Helix
  • Định dạng lưu trữ tiêu chuẩn

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SAF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SAF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

MUSICMATCH Jukebox MUSICMATCH Jukebox
SA2011 SA2011
SA2010 SA2010
SA2009 SA2009
SA2013 SA2013
SA2012 SA2012
SA2007 SA2007
SA2014 SA2014
Trình quản lý âm thanh RioPort Trình quản lý âm thanh RioPort
SafeReader SafeReader