Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp S7S.

  • Danh mục: Mobile phones related Files

Một tập tin S7S là gì??

S7S là dữ liệu phần sụn của Điện thoại Sony Ericsson S700i.

Phần mở rộng tệp S7S được sử dụng cho các tệp chương trình cơ sở cho điện thoại di động Sony Ericsson S700i.

Rất có thể là một số định dạng cũ mà không có sự hỗ trợ từ nhà phát triển. Không tìm thấy thêm thông tin nào.


Cách mở:

Có lẽ cách duy nhất để truy cập tệp này là tải nó lên điện thoại thông qua chức năng nâng cấp.

Cách chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, điều này. Loại tệp S7S không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của các tệp hệ thống, cấu hình, tạm thời hoặc dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bởi DRM.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin S7S

  • Liên kết phần mở rộng tệp S7S với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp S7S và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.S7S files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp S7S, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở S7S là dữ liệu phần sụn của Điện thoại Sony Ericsson S700i.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp S7S mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp S7S của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.