Loại tệp S3D

- Sự thật nhanh chóng

Tệp S3D là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp S3D hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp S3D là gì?

Các tệp S3D có nhiều mục đích sử dụng và Micrografx Simply 3D Project là một trong số đó.

Dự án Micrografx Simply 3D

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp S3D

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp S3D cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp S3D của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở S3D khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng S3D

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp S3D, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dự án SEAM 3D
  • Mô hình 3D Shadowgrounds
  • Bản vẽ Spazio3D
  • Thiết kế 3D Strata

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp S3D nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp S3D cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

ACD / 3D Viewer FREEWARE FREEWARE ACD / 3D Viewer FREEWARE FREEWARE
ACD / 3D ACD / 3D
Hondata ECU Editor Hondata ECU Editor
Trình xem 3D Trình xem 3D
Nắng 3D Nắng 3D
Đơn giản là ứng dụng 3D Đơn giản là ứng dụng 3D
MagicalSketch MagicalSketch
Ứng dụng Settle3D Ứng dụng Settle3D
3DViewer 3DViewer
Trình xem ACD / 3D Trình xem ACD / 3D