Loại tệp RWZ

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RWZ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RWZ hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RWZ là gì?

Tệp .RWZ là tệp Hình ảnh Thô được nén Rawzor .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RWZ

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RWZ cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RWZ của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở RWZ khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RWZ nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RWZ cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Zoner Photo Studio Zoner Photo Studio
Trình hướng dẫn kết nối phản chiếu Trình hướng dẫn kết nối phản chiếu
Ảo hóa ứng dụng của Microsoft Ảo hóa ứng dụng của Microsoft
Photo DataBase Photo DataBase