Loại tệp RVL

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RVL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RVL hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RVL là gì?

Tệp .RVL là tệp Dự án Muvee .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RVL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RVL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RVL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở RVL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 3 tháng 10 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RVL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RVL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

muveeReveal muveeReveal
muvee Tiết lộ muvee Tiết lộ
muvee Reveal X muvee Reveal X
muvee Reveal HD muvee Reveal HD
IPM IPM
muvee Pixie muvee Pixie
muvee Reveal Express muvee Reveal Express
Tạo phim gia đình tức thì Tạo phim gia đình tức thì