Loại tệp RVF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RVF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RVF hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RVF là gì?

Tệp .RVF là tệp có Định dạng RichView (Unicode) .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RVF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RVF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RVF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở RVF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 4 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RVF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RVF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PCW PCW
Người xem báo cáo Người xem báo cáo
TM-Explorer TM-Explorer
Trực quan hóa Teamcenter Trực quan hóa Teamcenter
eRCM Viewer eRCM Viewer
Đánh giá AVEVA Đánh giá AVEVA
EBP Asociaciones EBP Asociaciones