Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .RV9

  • Nhà phát triển: RealNetworks, Inc.
  • Thể loại: Tệp video và phim kỹ thuật số

Các tệp .RV9 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .RV9? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .RV9.

Phần mở rộng tệp .RV9 là gì?

Phần mở rộng tệp .RV9 được tạo bởi RealNetworks, Inc .. .RV9 đã được phân loại là Tệp video và phim kỹ thuật số.

.RV9 là tệp phim RealVideo

Phần mở rộng tệp RV9 được liên kết với RealVideo, một định dạng nén video độc quyền do RealNetworks phát triển cho các sản phẩm đa phương tiện của mình. Tệp .rv9 lưu trữ dữ liệu video có thể phát được trong RealPlayer.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng RealPlayer để phát lại các tệp phim .rv9.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .rv9 này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .RV9

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .RV9. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .RV9 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .RV9 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)