Loại tệp RV

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RV là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RV hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RV là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .rv thường được sử dụng để phát video trực tuyến. Các tệp RV có thể được cấu trúc dưới dạng một luồng duy nhất hoặc dưới dạng tệp SureStream có thể mở rộng.

Định dạng tệp RV tương tự như định dạng tệp RM, nhưng tệp RV chứa video ngoài việc chứa âm thanh.

Ứng dụng phần mềm SPEFO cũng sử dụng hậu tố tệp .rv. Các tệp RV được chương trình này sử dụng chứa các tệp phân tích quang phổ sao.

Chương trình phần mềm DataFlex là một ứng dụng khác sử dụng phần mở rộng tệp .rv. Các tệp này chứa các tệp dạng xem báo cáo đã được tạo bằng phần mềm.

Cách mở tệp RV

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RV cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RV của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở RV khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RV nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RV cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Bất kỳ công cụ chuyển đổi video nào Bất kỳ công cụ chuyển đổi video nào
Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
RealPlayer RealPlayer
KMPlayer KMPlayer
Trình phát thu phóng Trình phát thu phóng
Người chơi RealOne Người chơi RealOne
Citrio Citrio
Trình chỉnh sửa video VideoPad Trình chỉnh sửa video VideoPad
MPC-HC MPC-HC
FreeSmith FreeSmith