Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp RUM.

  • Phát triển bởi: RAD Game Tools
  • Danh mục: Video Files

Một tập tin RUM là gì??

RUM là tập tin phụ đề video Bink.

Tệp nhỏ chứa thông tin về khung phụ đề trong tệp Bink video (.BIK); thường được lưu cùng với một tệp BIK tương ứng; được sử dụng bởi một số trò chơi video bao gồm các video clip Bink.

Các tệp RUM được tham chiếu bởi công cụ trình phát video Bink và không có nghĩa là được mở bằng tay.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin RUM

  • Liên kết phần mở rộng tệp RUM với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp RUM và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.RUM files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp RUM, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở RUM là tập tin phụ đề video Bink.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp RUM mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp RUM của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.