Loại tệp RTM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RTM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RTM hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RTM là gì?

Tệp .RTM là tệp Mô-đun Nhạc của Bộ theo dõi Thực .

RTM là viết tắt của Real Tracker Module. Các tệp có phần mở rộng .rtm thường chứa các tệp mô-đun âm thanh lưu trữ các mẫu, bản nhạc và nhạc cụ của tệp có thể được phát lại bằng phần mềm Real Tracker và các trình phát tương thích.

Real Tracker đã được sử dụng để soạn nhạc trên PC chạy MS-DOS

Cách mở tệp RTM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RTM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RTM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở RTM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RTM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RTM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Phòng thí nghiệm nhạc cụ quốc gia Phòng thí nghiệm nhạc cụ quốc gia
Universal Viewer Pro Universal Viewer Pro
Ảnh ghép 3Dconnexion Ảnh ghép 3Dconnexion
Chỉnh sửa nhiều lần Chỉnh sửa nhiều lần