Loại tệp RT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RT là gì?

Tệp .RT là tệp Phụ đề thời gian thực .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở RT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

RealPlayer RealPlayer
KMPlayer KMPlayer
MPC-HC MPC-HC
5KPlayer 5KPlayer
GOM Player GOM Player
MediaPlayerLite MediaPlayerLite
Người chơi RealOne Người chơi RealOne
Người chơi QQ Người chơi QQ
QvodPlayer QvodPlayer
QQPlayer QQPlayer