Loại tệp RSS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RSS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RSS hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RSS là gì?

Các tệp RSS có nhiều mục đích sử dụng và Tóm tắt Trang web Phong phú là một trong số chúng.

Tệp Tóm tắt Trang web Phong phú

Các tệp này là các tệp tóm tắt trang web phong phú . Chúng là các tệp XML được các trang web khác nhau sử dụng để phân phối thông tin về các bài đăng mới trên trang web.

Các tệp RSS chứa các tiêu đề tin tức và tóm tắt các bài báo và bài đăng trên blog ở định dạng văn bản mà trình đọc RSS và một số trình duyệt web hỗ trợ. Sử dụng nguồn cấp dữ liệu RSS, bạn có thể kết hợp tin tức từ một số trang web vào một nguồn cấp tin tức và dựa vào đó, chọn các bài báo và bài đăng trên blog bạn muốn đọc mà không cần phải truy cập từng trang web và tìm kiếm tin tức.

Cách mở tệp RSS

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở RSS tương thích với loại tệp RSS cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Tóm tắt trang web đa dạng thức

FeedDemon FeedDemon Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng RSS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp RSS, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Ảnh chụp nhanh Emu80 RK
  • Phần mềm Rockwell Logix 500 SLC-5

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RSS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RSS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi
Windows Live Mail Windows Live Mail
RSLogix RSLogix
Mã cạnh CC Mã cạnh CC
Dấu ngoặc Dấu ngoặc
Nước ép Nước ép
BitLord BitLord
Trình quản lý RAM Trình quản lý RAM
Trình chỉnh sửa bản sao XML Trình chỉnh sửa bản sao XML
Trình tạo RSS Trình tạo RSS