Loại tệp RS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RS hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RS là gì?

Tệp .RS là tệp Lưu trữ nén RS .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở RS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

GIMP GIMP
Zip nhanh Zip nhanh
RapidSketch RapidSketch
Trung tâm chỉ huy Bricx Trung tâm chỉ huy Bricx
planEASe planEASe
Essential Macleod Essential Macleod
kế hoạchEASe Trình diễn - Người đọc kế hoạchEASe Trình diễn - Người đọc
QuickZip QuickZip