Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .RRS4

  • Nhà phát triển: Remo Software
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .RRS4 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .RRS4? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .RRS4.

Phần mở rộng tệp .RRS4 là gì?

Phần mở rộng tệp .RRS4 được tạo bởi Remo Software. .RRS4 đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.RRS4 là phiên khôi phục Remo Recover

Phần mở rộng tệp rrs4 được liên kết với Remo Recover , một phần mềm khôi phục dữ liệu cho Microsoft Windows và Apple Mac, được phát triển bởi Remo Software.

Tệp rrs4 chứa phiên khôi phục từ Remo Recover.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng Reno Recover để làm việc với các tệp * .rrs4.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không thể được chuyển đổi sang các định dạng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .RRS4

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .RRS4. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .RRS4 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .RRS4 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)