Loại tệp RPG

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp RPG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở một tệp RPG hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RPG là gì?

Tệp .RPG là tệp Trò chơi OHRRPGCE .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RPG

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RPG cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RPG của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở RPG khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 3 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RPG nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RPG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ứng dụng ESS Ứng dụng ESS
Trình chỉnh sửa MÃ Trình chỉnh sửa MÃ