Loại tệp ROXIO

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ROXIO là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ROXIO hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ROXIO là gì?

Tệp .ROXIO là tệp Dự án Roxio Easy Media Creator .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp ROXIO

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ROXIO cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ROXIO của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở ROXIO khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ROXIO. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ROXIO cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Roxio Creator Roxio Creator
Cơ bản về Người tạo Cơ bản về Người tạo
công cụ công cụ