Loại tệp RMJ

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp RMJ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RMJ hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RMJ là gì?

Phần mở rộng tệp RMJ cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp RMJ cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp RMJ và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp RMJ mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp RMJ

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RMJ cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RMJ của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 30 công cụ mở RMJ khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RMJ nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RMJ cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad
Bất kỳ công cụ chuyển đổi video nào Bất kỳ công cụ chuyển đổi video nào
WavePad Audio-Editor WavePad Audio-Editor
Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi
RealPlayer RealPlayer
KMPlayer KMPlayer
MixPad MixPad
Bộ trộn âm thanh MixPad Bộ trộn âm thanh MixPad
Người chơi RealOne Người chơi RealOne
WavePad WavePad
Phần mềm ghi âm đa điểm MixPad Phần mềm ghi âm đa điểm MixPad
Express Scribe Express Scribe
RealTimes RealTimes
RealNetworks RealJukebox RealNetworks RealJukebox
RealViewer RealViewer
Trình chỉnh sửa video VideoPad Trình chỉnh sửa video VideoPad
Trung tâm Truyền thông JRiver Trung tâm Truyền thông JRiver
Người chơi bs Người chơi bs
Trung tâm Truyền thông Trung tâm Truyền thông
Công cụ chuyển đổi âm nhạc dBpowerAMP Công cụ chuyển đổi âm nhạc dBpowerAMP
Công tắc Công tắc
Kmplayer Plus Kmplayer Plus
Máy nghe nhạc PlayPad Máy nghe nhạc PlayPad
iTunes iTunes
Thay thế thực sự Thay thế thực sự
K-MultimediaPlayer K-MultimediaPlayer
K-Defense - Chống Keylogger K-Defense - Chống Keylogger
phương tiện truyền thông phương tiện truyền thông
RealOne Enterprise Desktop RealOne Enterprise Desktop
Dịch vụ PunkBuster Dịch vụ PunkBuster