Loại tệp RLA

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RLA là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RLA hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RLA là gì?

Tệp .RLA là tệp Bản đồ Bitmap của Alias ​​Wavefront Raster .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RLA

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RLA cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RLA của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở RLA khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 30 tháng 9 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RLA nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RLA cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

tiền đồ tiền đồ
Ashampoo Photo Commander Ashampoo Photo Commander
Photomania Deluxe Photomania Deluxe
Tưởng tượng Tưởng tượng
ABViewer ABViewer
ImageMagick ImageMagick
Ashampoo Photo Commander MIỄN PHÍ Ashampoo Photo Commander MIỄN PHÍ
HanSee HanSee
XnView XnView
Pdplayer Pdplayer