Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .RH7

  • Nhà phát triển: Symantec Corporation
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .RH7 là gì và làm thế nào để mở chúng?

Không thể mở tệp .RH7? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .RH7.

Phần mở rộng tệp .RH7 là gì?

Phần mở rộng tệp .RH7 được tạo bởi Symantec Corporation. .RH7 đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.RH7 là nhật ký lịch sử từ xa pcAnywhere

Phần  mở rộng tệp rh7 liên quan tới  pcAnywhere , một phần mềm dành cho hệ điều hành Microsoft Windows, Linux và Mac OS X cho phép người dùng truy cập máy tính từ xa, được phát triển bởi Symantec.

Tệp rh7 lưu trữ nhật ký lịch sử được tạo bởi phần mềm pcAnywhere.

Định dạng tệp .RH7 không được dùng nữa và định dạng tệp này không còn được hỗ trợ .

Hiện tại, loại tệp .RH7 không được sử dụng tích cực và đã lỗi thời. Điều này thường xảy ra với các tệp hệ thống trong hệ điều hành cũ hơn, các tệp từ phần mềm đã ngừng hoạt động từ lâu hoặc với các phiên bản trước của một số loại tệp (tài liệu, dự án, hình ảnh, v.v.) đã được thay thế trong các phiên bản sau của chương trình gốc.


Làm thế nào để mở:

Do sự thay đổi và không chắc chắn của nhóm loại tệp này, không có sẵn thông tin chung về cách mở định dạng tệp dữ liệu khác nhau này. Tuy nhiên, hầu hết các tệp có phần mở rộng từ nhóm này thường không được mở hoặc xem trực tiếp. Nếu có các ứng dụng hoặc chương trình được liên kết được liệt kê bên dưới mô tả tiện ích, bạn luôn có thể thử kiểm tra trang web của họ để biết thêm thông tin trên diễn đàn của họ hoặc loại hỗ trợ khách hàng khác.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Do sự thay đổi và không chắc chắn của nhóm loại tệp này, không có sẵn thông tin chung về cách chuyển đổi định dạng tệp dữ liệu khác nhau này. Tuy nhiên, hầu hết các tệp có phần mở rộng từ nhóm này thường không có định dạng, có thể chuyển đổi được. Nếu có các ứng dụng hoặc chương trình liên quan được liệt kê bên dưới mô tả tiện ích mở rộng, bạn luôn có thể thử kiểm tra trang web của họ để biết thêm thông tin trên diễn đàn của họ hoặc loại hình hỗ trợ khách hàng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .RH7

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .RH7. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .RH7 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .RH7 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)