Loại tệp RH

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RH là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RH hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RH là gì?

Tệp .RH là tệp Rob Hubbard Chiptune .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RH

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RH cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RH của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở RH khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RH nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RH cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Khám phá sâu bán cầu phải Khám phá sâu bán cầu phải
Mở Watcom Mở Watcom
Plugin Right Hemisphere DeepPublish Plugin Right Hemisphere DeepPublish
SAP VEViewer SAP VEViewer
Khám phá sâu Khám phá sâu
Chế độ xem sâu bán cầu phải Chế độ xem sâu bán cầu phải
SAP SAP 3D Visual Enterprise Viewer SAP SAP 3D Visual Enterprise Viewer
Falcon C ++ Falcon C ++
Xem sâu Xem sâu