Loại tệp RGE

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RGE là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RGE hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RGE là gì?

Tệp RGE có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu quét 3D EinScan là một trong số đó.

Dữ liệu quét EinScan 3D

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RGE

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RGE cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RGE của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng RGE

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp RGE, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Trình điều khiển RAGE