Loại tệp RFX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RFX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RFX hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RFX là gì?

Tệp .RFX là tệp Dữ liệu RealFlight .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RFX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RFX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RFX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở RFX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RFX. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RFX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

RoboForm RoboForm
avast!  Dễ dàng vượt qua avast! Dễ dàng vượt qua
AI RoboForm AI RoboForm
Mái nhà Mái nhà
RenderMonkey IDE RenderMonkey IDE
FS Future Series - Visualizer 3D FS Future Series - Visualizer 3D
Mixman Spin Control Mixman Spin Control
Các hình thức Các hình thức
Hình thức thực Hình thức thực
Hệ thống Siber AI RoboForm Hệ thống Siber AI RoboForm