Loại tệp RFT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RFT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RFT hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RFT là gì?

Các tệp RFT có nhiều mục đích sử dụng và Autodesk Revit Family Template là một trong số đó.

Mẫu gia đình Revit Autodesk

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RFT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RFT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RFT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở RFT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng RFT

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp RFT, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Phông chữ Rush

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RFT. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RFT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

RoboForm RoboForm
avast!  Dễ dàng vượt qua avast! Dễ dàng vượt qua
Autodesk Revit Autodesk Revit
AI RoboForm AI RoboForm
Chế độ xem Autodesk Chế độ xem Autodesk
Hệ thống Siber AI RoboForm Hệ thống Siber AI RoboForm
RISAFoot RISAFoot
Ứng dụng TrueForms Ứng dụng TrueForms
REVIT KIẾN TRÚC REVIT KIẾN TRÚC
Ứng dụng Revit Ứng dụng Revit