Loại tệp RF64

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RF64 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RF64 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RF64 là gì?

Tệp .RF64 là tệp Âm thanh định dạng sóng phát sóng đa kênh RF64 .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RF64

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RF64 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RF64 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở RF64 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 20 tháng 4 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RF64. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RF64 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Winamp Winamp
SqrSoft Advanced Crossfading SqrSoft Advanced Crossfading
Trình cắm Winamp Detector Trình cắm Winamp Detector
xDark Winamp Pro Plus xDark Winamp Pro Plus
KDFX KDFX