Loại tệp RESMONCFG

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RESMONCFG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RESMONCFG hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RESMONCFG là gì?

Tệp .RESMONCFG là tệp Cấu hình Giám sát Tài nguyên Windows .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RESMONCFG

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RESMONCFG cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RESMONCFG của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 8 tháng 12 năm 2010