Loại tệp RELS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RELS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RELS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RELS là gì?

Tệp .RELS là tệp Mối quan hệ XML của Office .

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .rels là tệp mối quan hệ. Các tệp này chứa thông tin về cách các phần của các tài liệu Microsoft Office khác nhau khớp với nhau. Thông tin này cũng được gọi là các phần của mối quan hệ.

Tệp RELS đóng vai trò là điểm đánh dấu cho các tài liệu mà chúng liên quan. Chúng cho phép các ứng dụng Microsoft Office khác nhau sử dụng thông tin trong một tệp để sử dụng trong một tệp khác.

Định dạng tệp RELS chỉ tương thích với các phiên bản mới hơn của ứng dụng Microsoft Office, hỗ trợ tài liệu Open Office XML. Tệp RELS được lưu trong thư mục của tài liệu Open Office XML.

Cách mở tệp RELS

Chúng tôi đã xác định được 2 trình mở RELS tương thích với loại tệp RELS cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Mối quan hệ XML của Office mở

Phần mềm soạn thảo văn bản Phần mềm soạn thảo văn bản Đã xác minh
Microsoft Excel Microsoft Excel Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RELS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RELS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Dreamweaver Adobe Dreamweaver
Macromedia Dreamweaver MX Macromedia Dreamweaver MX
Trình duyệt Trình duyệt
Aptana Studio Aptana Studio
Trình duyệt T-Online Trình duyệt T-Online
Macromedia Dreamweaver Macromedia Dreamweaver
Microsoft Office Microsoft Office
Truy cập tức thì Truy cập tức thì
Ảo hóa ứng dụng của Microsoft Ảo hóa ứng dụng của Microsoft
Adobe Dreamweaver CC Adobe Dreamweaver CC