Loại tệp RDL

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RDL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RDL hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RDL là gì?

Tệp RDL có nhiều mục đích sử dụng và Descent Level là một trong số đó.

Mức độ đi xuống

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RDL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RDL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RDL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở RDL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 7 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng RDL

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp RDL, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Ngôn ngữ Định nghĩa Báo cáo Máy chủ SQL

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RDL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RDL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nghịch lý Nghịch lý
MicroStation MicroStation
Lượt xem Lượt xem
Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server
Bentley View Bentley View
PowerDraft PowerDraft
Destiny Media Player Destiny Media Player
Vạch kẻ màu đỏ Vạch kẻ màu đỏ
Hoa tiêu Hoa tiêu
Cửa hàng in Rugrats Cửa hàng in Rugrats