Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .RCTD

 • Thể loại: Tệp cơ sở dữ liệu

Các tệp .RCTD là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .RCTD? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .RCTD.

Phần mở rộng tệp .RCTD là gì?

Phần mở rộng tệp .RCTD đã được phân loại là Tệp Cơ sở dữ liệu.

.RCTD là Tập dữ liệu RabbitCT

Tập dữ liệu được sử dụng bởi RabbitCTRunner, một nền tảng mở để đánh giá các thuật toán tái tạo chùm tia hình nón 3D; chứa bộ sưu tập dữ liệu C-arm CT được xử lý trước từ một con thỏ; được truy cập bởi RabbitCTRunner, nơi thực hiện điểm chuẩn và đánh giá dữ liệu.

RabbitCTRunner sử dụng tệp RCTD để tạo lại điểm chuẩn. Quá trình này bao gồm ba bước:

 • Tải xuống RabbitCTRunner và Tập dữ liệu RCTD từ trang web (liên kết nằm bên dưới trong các chương trình Windows, Mac và Linux).
 • Tải xuống mô-đun chiếu ngược được biên dịch trước, ví dụ: LolaBunny hoặc triển khai mô-đun chiếu ngược của riêng bạn.
 • Thực thi RabbitCTRunner từ dòng lệnh. Điều này sẽ tạo ra một tệp khối lượng và một tệp kết quả được mã hóa có thể được tải lên máy chủ RabbitCT.
 • LƯU Ý: Tệp RCTD có thể được tải xuống từ cùng một trang mà ứng dụng RabbitCTRunner được tải xuống từ đó.

  Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tập dữ liệu RabbitCT
  các cửa sổ
  RabbitCTRunner
  Mac
  RabbitCTRunner
  Linux
  RabbitCTRunner

  Cách khắc phục sự cố với tệp .RCTD

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .RCTD. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .RCTD hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .RCTD để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)