Loại tệp R89

- Sự thật nhanh chóng

Tệp R89 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp R89 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp R89 là gì?

Phần mở rộng tệp R89 cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp R89 cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp R89 và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp R89 mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp R89

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp R89 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp R89 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 30 công cụ mở R89 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp R89 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp R89 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WinRAR WinRAR
Express Zip Express Zip
Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
PowerArchiver PowerArchiver
7-Zip 7-Zip
iTunes iTunes
Bandizip Bandizip
RealPlayer RealPlayer
uTorrent uTorrent
Lhaz Lhaz
Explzh Explzh
Phần mềm nén tệp Zip Express Phần mềm nén tệp Zip Express
Lhaca Lhaca
Trình lưu trữ miễn phí B1 Trình lưu trữ miễn phí B1
PeaZip PeaZip
Hamster Free Archiver Hamster Free Archiver
WinAce Archiver WinAce Archiver
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Người chơi bs Người chơi bs
AverZip AverZip
Zip nhanh Zip nhanh
Microsoft Office Microsoft Office
Microsoft Windows Media Player Microsoft Windows Media Player
GOM Player GOM Player
Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Trình điều khiển StarPort cho Trình mô phỏng ổ đĩa ảo PowerArchiver Trình điều khiển StarPort cho Trình mô phỏng ổ đĩa ảo PowerArchiver
360 360
RAR Extractor miễn phí RAR Extractor miễn phí
PKZIP PKZIP
EasyZip EasyZip