Loại tệp R3D

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp R3D là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp R3D hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp R3D là gì?

Các tệp R3D có nhiều mục đích sử dụng và Luồng Dữ liệu R3D là một trong số đó.

Luồng dữ liệu R3D

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp R3D

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp R3D cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp R3D của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở R3D khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng R3D

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp R3D, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dữ liệu Renderit3d

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp R3D nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp R3D cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion
PhotoPad Image Editor PhotoPad Image Editor
Pixillion Pixillion
Trình chỉnh sửa video VideoPad Trình chỉnh sửa video VideoPad
RISA RISA
Pixillion Bildkonverter Pixillion Bildkonverter
PhotoPad PhotoPad
ViewSTYLE ViewSTYLE
Pdplayer Pdplayer
PhotoSurfer PhotoSurfer