Loại tệp R06

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp R06 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp R06 hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp R06 là gì?

Phần mở rộng tệp R06 cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp R06 cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp R06 và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết những chương trình nào được sử dụng để mở những tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp R06 mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp R06

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp R06 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp R06 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 30 công cụ mở R06 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp R06 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp R06 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WinRAR WinRAR
Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad
Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi
Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion
Express Zip Express Zip
Phần mềm Zulu DJ Phần mềm Zulu DJ
Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
SoundTap Streaming Audio Recorder SoundTap Streaming Audio Recorder
PowerArchiver PowerArchiver
WoopieZIP WoopieZIP
Giải nén Giải nén
7-Zip 7-Zip
Bandizip Bandizip
Trình chỉnh sửa video VideoPad Trình chỉnh sửa video VideoPad
Ghi nhanh Ghi nhanh
iTunes iTunes
WinCDEmu WinCDEmu
360 360
Công cụ chuyển đổi tệp video Prism Công cụ chuyển đổi tệp video Prism
Trình tạo trình chiếu PhotoStage Trình tạo trình chiếu PhotoStage
uTorrent uTorrent
MixPad MixPad
RealPlayer RealPlayer
Công cụ chuyển đổi tài liệu Doxillion Công cụ chuyển đổi tài liệu Doxillion
Explzh Explzh
KeyBlaze Typing Tutor KeyBlaze Typing Tutor
Phần mềm nén tệp Zip Express Phần mềm nén tệp Zip Express
Lhaca Lhaca
PhotoPad Image Editor PhotoPad Image Editor
Lhaz Lhaz