Loại tệp R05

- Sự thật nhanh chóng

Tệp R05 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp R05 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp R05 là gì?

Phần mở rộng tệp .r05 thường được kết hợp nhất với các kho lưu trữ tệp chia nhỏ. Khi một tiện ích nén và lưu trữ, chẳng hạn như WinRAR, được sử dụng để nén một loạt tệp thành một tệp lưu trữ duy nhất, tệp lưu trữ kết quả có thể được chia thành các khối lượng nhỏ hơn. Điều này giúp chia sẻ tệp qua Web và lưu tệp lưu trữ trên nhiều đĩa máy tính dễ dàng hơn. Mỗi ổ của kho lưu trữ được phân tách có phần mở rộng riêng theo trình tự, chẳng hạn như .r01, .r02, .r03, v.v. Phần mở rộng tệp .r05 thường được cấp cho tập thứ năm của kho lưu trữ tệp tách.

Phần mở rộng tệp .r05 cũng được sử dụng cho các tệp Norton Ghost.

Cách mở tệp R05

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp R05 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp R05 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở R05 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp R05. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp R05 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WinRAR WinRAR
Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad
Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi
Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion
Express Zip Express Zip
Phần mềm Zulu DJ Phần mềm Zulu DJ
Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
SoundTap Streaming Audio Recorder SoundTap Streaming Audio Recorder
PowerArchiver PowerArchiver
WoopieZIP WoopieZIP