Loại tệp R03

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp R03 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp R03 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp R03 là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .r03 thường được liên kết với tiện ích lưu trữ tệp WinRAR. Chương trình này được sử dụng để lấy các tệp lớn hoặc hàng loạt tệp lớn và kết hợp chúng thành một tệp lưu trữ duy nhất.

Khi ứng dụng WinRAR được sử dụng để tạo tệp lưu trữ, tệp lưu trữ có thể được chia thành các tập riêng biệt. Điều này cho phép dễ dàng chuyển tệp qua Web hoặc lưu trên nhiều đĩa.

Khi một tệp lưu trữ được chia nhỏ, mỗi ổ của tệp lưu trữ được cung cấp phần mở rộng tệp riêng. Phần mở rộng tệp .r03 thường được cấp cho tập thứ ba của kho lưu trữ tệp tách. Để trích xuất nội dung của kho lưu trữ, tất cả các tập phải có mặt.

Cách mở tệp R03

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp R03 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp R03 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở R03 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp R03. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp R03 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WinRAR WinRAR
Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad
Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi
Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion
Express Zip Express Zip
Phần mềm Zulu DJ Phần mềm Zulu DJ
Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
SoundTap Streaming Audio Recorder SoundTap Streaming Audio Recorder
PowerArchiver PowerArchiver
WoopieZIP WoopieZIP