Loại tệp R00

- Sự thật nhanh chóng

Tệp R00 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp R00 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp R00 là gì?

Các tệp có phần mở rộng .r00 được tạo bởi ứng dụng lưu trữ RAR. Định dạng tệp RAR được sử dụng để nén các tệp lớn và khối lượng của nhiều tệp vào một thư mục tệp nhỏ gọn. Định dạng RAR rất giống với định dạng tệp ZIP phổ biến, mặc dù tệp RAR có tỷ lệ nén tăng hơn những gì tệp ZIP có thể cung cấp.

Các kho lưu trữ RAR có thể được chia thành nhiều ổ để giúp việc lưu trữ và phân phối tệp dễ dàng hơn. Khi một kho lưu trữ được chia thành nhiều tập, tập đầu tiên của kho lưu trữ sẽ có phần mở rộng .r00. Để mở kho lưu trữ đã tách, tất cả các ổ của tệp phải có sẵn.

Cách mở tệp R00

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp R00 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp R00 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở R00 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 7 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp R00 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp R00 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WinRAR WinRAR
Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad
Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi
Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion
Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
Express Zip Express Zip
Phần mềm Zulu DJ Phần mềm Zulu DJ
SoundTap Streaming Audio Recorder SoundTap Streaming Audio Recorder
Ếch trích xuất RAR miễn phí Ếch trích xuất RAR miễn phí
Hamster Free Archiver Hamster Free Archiver