Loại tệp QSF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp QSF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp QSF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp QSF là gì?

Các tệp QSF có nhiều mục đích sử dụng và Plugin đồ họa Micrografx QuickSilver là một trong số đó.

Plugin đồ họa Micrografx QuickSilver

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp QSF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp QSF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp QSF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở QSF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 4 tháng 4 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng QSF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp QSF, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Giao diện Gia đình Người chơi Tinh hoa

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp QSF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp QSF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát TOK Trình phát TOK
Các thành phần được chia sẻ Hummingbird Các thành phần được chia sẻ Hummingbird
Trình phát phương tiện thông minh Trình phát phương tiện thông minh
Người chơi tinh hoa Người chơi tinh hoa
Nhà thiết kế Micrografx Nhà thiết kế Micrografx
Mở thành phần văn bản được chia sẻ Mở thành phần văn bản được chia sẻ
iGrafx Designer iGrafx Designer
Ảo hóa ứng dụng của Microsoft Ảo hóa ứng dụng của Microsoft
ZipZag Archiver ZipZag Archiver
Phần chéo Phần chéo