Loại tệp QBB

- Sự thật nhanh chóng

Tệp QBB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp QBB hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp QBB là gì?

Tệp .QBB là tệp Sao lưu Intuit QuickBooks .

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .qbb thường được liên kết với ứng dụng phần mềm quản lý tiền QuickBooks. Chúng là các tệp Sao lưu Intuit QuickBooks .

Các tệp có phần mở rộng .qbb chứa các bản sao lưu dữ liệu tài chính mà phần mềm QuickBooks đã tạo. Ngoài dữ liệu tài chính, tệp QBB cũng có thể chứa các mẫu, biểu trưng công ty và hình ảnh đã được lưu trong chương trình phần mềm QuickBooks.

Nếu người dùng xảy ra mất thông tin hoặc tệp cần thiết hoặc thông tin trong tệp QuickBooks bị hỏng, họ có thể sử dụng tệp QBB để khôi phục thông tin bị mất hoặc bị hỏng. Khi tệp QBB được sử dụng để khôi phục tệp gốc, tệp này đôi khi được đổi tên với hậu tố tệp .qbw.

Cách mở tệp QBB

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở QBB tương thích với loại tệp QBB cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Sao lưu Intuit QuickBooks

Sách nhanh Sách nhanh Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 1 năm 2020