Loại tệp PYD

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PYD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PYD hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PYD là gì?

Tệp .PYD là tệp Mô-đun động Python .

Các tệp này được sử dụng với nhiều ứng dụng khác nhau được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python. Python là một ngôn ngữ lập trình có mục đích chung nhấn mạnh tính dễ đọc của mã chương trình.

Các tệp PYD được sử dụng với Python tương tự như các tệp DLL được sử dụng bởi Windows, nhưng các tệp PYD được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python. Chúng là các mô-đun được ứng dụng tải động, có nghĩa là chúng có thể được cập nhật mà không cần cập nhật chính ứng dụng.

Cách mở tệp PYD

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở PYD tương thích với loại tệp PYD cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Mô-đun động Python

Python Python Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PYD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PYD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Cakewalk Pyro Cakewalk Pyro
LPile Plus LPile Plus