Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .PVJ

  • Nhà phát triển: K-Flow
  • Thể loại: Tệp văn bản

Các tệp .PVJ là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .PVJ? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .PVJ.

Phần mở rộng tệp .PVJ là gì?

Phần mở rộng tệp .PVJ được tạo bởi K-Flow. .PVJ đã được phân loại là Tệp Văn bản.

.PVJ là Phiếu việc làm ProofVision

Phiếu việc làm được tạo bằng ProofVision, một chương trình kiểm tra mềm đảm bảo hiển thị màu sắc nhất quán trên các phương tiện khác nhau; chứa thông tin kiểm chứng cho một công việc cụ thể được lưu ở định dạng văn bản.

Cách khắc phục sự cố với tệp .PVJ

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .PVJ. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .PVJ hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .PVJ để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)